logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

139 Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториМилан Миљевић, Марија Костић, Владимир Џамић, Софија Вукићевић
РеализаториМилан Миљевић, Марија Костић, Владимир Џамић, Софија Вукићевић
Општи циљевиИнформисање наставника средњих школа о најсавременијим методама држања наставе и могућностима решавања потенцијалних проблема и конфликата у процесу образовања
Специфични циљевиИмплементација савремених метода држања наставе и нових начина решавања евентуалних конфликата између наставника и ученика у току образовног процеса, у складу са позитивно-правним прописима и добром образовном праксом
Садржај и активности Интерактивна предавања, семинари, панел дискусије, као и студије случаја, тј. искуства из савремено наставно-образовне праксе.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (7 бодова)