logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

138 Менторство у примени програма професионалне оријентације Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић
РеализаториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић, Наташа Станисављевић, Весна Остојић, Снежана Шундић, Слађана Голубовић, Слободан Јовановић, Слободан Павловић, Татјана Рајић, Биљана Игњатовић, Јасмина Момчиловић, Бобан Антић, Валентина Раничић, Мирјана Радојевић, Драгана Бошњак, Славица Јаковљевић, Радмила Темељковић, Вера Савић Бенић, Едита Сакали, Јасмина Лекић Бељански, Гордана Матовић, Мирјана Митровић, Владан Јанковић, Бисерка Јаковљевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за партнерство и менторство у области професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у ПО
Специфични циљевиПодршка за успостављање партнерских и менторских односа међу школама у примени модела ПО, специјализацији и развоју примера добре праксе у ПО
Садржај и активности 1. Ментор и менторство (Усвајање појмова ментор и менторство). 2. Анализа материјала о појму, улози и значају ментора у професионалној оријентацији (ПО). 3.Партнерство и менторство (Упознавање начина грађења партнерских и менторских односа међу школама у области професионалне оријентације). 4. Развој капацитета за партнерство и менторство (Упознавање механизама и процедура у успостављању партнерства/менторства). 5. Менторски састанци са школским ПО тимовима (Идентификовање менторских компетенција; oрганизационо-акциона димензија менторства). 6. Изазови у раду ментора (Превазилажење тешких ситуација кроз симулацију менторских састанака). 7. Социјално-психолошки аспект менторства. 8. Менторство као менаџмент промена у ПО (Препознавање ефеката менторске интервенције и утицаја на развој и изазивање промена у раду менторисаног ПО тима; програмско садржајна димензија менторства). 9. Критеријуми и индикатори добре праксе у ПО и специјализација у области ПО (Дефинисање критеријума и индикатора добре праксе). 10. Дефинисање области специјализације у ПО. 11. Компетенције за ПР у професионалној оријентацији (Вежбање у писању материјала за промовисање области ПО). 12. Саветовање у ПО (Упознавање домета и ефеката каријерног саветовања). 13. Наставник у улози саветника у ПО. 14. Менторство у пракси (Дефинисање корака и исхода у менторском раду). 15. Задаци ментора и портфолио ментора/школе (Израда плана рада ментора). 16. Дефинисање и креирање неопходне документације ментора и менторске школе. 17. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањетри дана (24 бода)