logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

137 Мала школа – велика радост Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа „Јован Поповић“, Краља Милана IV 14, 34000 Крагујевац
КоординаторВера Вулевић, vulevic.vera@gmail.com, 034/330-792, 064/208-64-46
АуториСлободанка Савић, Горан Јоксимовић, Вера Вулевић
РеализаториСлободанка Савић, Горан Јоксимовић, Вера Вулевић
Општи циљевиЈачање аутономије малих школа и подручних одељења, изграђивање аутентичне укупне организације мале школе и живота у њој ради мењања и унапређивања постојећег стања формализма и стереотипа.
Специфични циљевиРазвијање наставничких компетенција за преузимање одговорности за квалитетније организовање школског живота, у односу на потребе и развој деце и у складу са специфичностима краја у којем се мала школа налази;Разумевање важности стварања услова за учење и рад у пријатној атмосфери, коришћењем расположивих ресурса
Садржај и активности 1. Мала школа као део средине (села) – на путу стварања сопствене аутономије и прерастања у модернију школу. 2. Како ускладити организацију живота школе са ритмом породице. 3. Породица и мала школа у хармонији. 4. Ресурси (сеоске) средине у функцији учења у интересним групама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)