logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

136 Комуникацијске вештине и међуљудски односи у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, 11000 Београд
КоординаторВиолета Кецман, violetakecmann@gmail.com, 065/918-70-87
АуториВиолета Кецман, Јадранка Милошевић
РеализаториВиолета Кецман, Јадранка Милошевић
Општи циљевиСтицање и развијање комуникацијских вештина наставника, директора и сарадника, потребних за успешан рад у школи; Индиректно подстицање и јачање комуникацијских вештина ученика
Специфични циљевиРазвијање поверења ученика према школи; Унапређивање квалитета међуљудских односа у колективу; Обучавање наставника за развијање комуникацијских вештина ученика; Обучавање наставника, директора и сарадника за стимулисање педагошких компетенција
Садржај и активности 1.Представљање значаја комуникацијских вештина у школи. 2. Упознавање са облицима и могућностима комуникације. 3. Сагледавање замки вербалног и невербалног комуницирања. 4. Уочавање предности у савладавању вештина комуникације. 5. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)