logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

135 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМиљана Китановић
РеализаториМиљана Китановић, Катица Рајков
Општи циљевиРазвој и унапређење комуникацијских компетенција наставника релевантних за рад у школи; Оснаживање наставника у њиховој професионалној улози
Специфични циљевиУнапређење сарадње и тимског рада у школи и бољи ниво интерперсоналних односа; Хуманистички оријентисана настава
Садржај и активности а) Презентације – Професионални развој и кључне компетенције наставника у образовно-васпитном раду (способност комуникације као циљ и императив времена у којем живимо, комуникацијска компетентност наставника из угла релевантности за квалитет рада у школи, развијање комуникациjske компетентности наставника). б) Радионице – Наставник, некад и сад, професионалне компетенције наставника, конструктивна/деструктивна комуникација, комуникацијске вештине и наставни процес, комуникација, сарадња и тимски рад у школи, комуникација са специфичним саговорницима, хуманизација комуникације.
в) Активности: 1. Увод – представљање аутора и садржаја семинара. 2. Асоцијације на реч „компетенција“, дефиниција (вежба). 3. Наставник – некад и сад (радионица). 4. „Професионални развој и кључне компетенције наставника у образовно-васпитном раду (презентација). 5. Професионалне компетенције наставника (радионица). 6. Ја као наставник –анализа swot (вежба). 7. Значај комуникације и способности комуницирања (вежба). „Способност комуникације као циљ и императив времена у којем живимо Презентација – предавање). 8. Стилови комуникације (тест, игра улога, дискусија). 9. Конструктивна/ деструктивна комуникација – мапа ума. 10. Речник – правила добре комуникације (вежба) 11. Рекапитулација, осврт на урађено. 12. Опис својих комуникацијских особина (упитник). 13. „Комуникациона компетентност наставника из угла релевантности за квалитет рада у школи“ (предавање и презентација). 14. Комуникационе вештине и наставни процес (радионица). 15. Комуникација, сарадња и тимски рад у школи (радионица). 16. Вођена фантазија – „Мој најдражи наставник“. 17. Комуникација са специфичним саговорницима (радионица).
18. „Развијање комуникационе компетентности наставника“ (предавање, презентација, дискусија). 19.Хуманизација комуникације на релацији наставник-ученик ученик-ученик, наставник-родитељ (задаци за вежбање). 20. Хуманистички оријентисана настава – принципи. 21. „Кодекс“ пожељних комуникацијскох вештина и понашања наставника. 22. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)