logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

134 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторДанијела Симоновић, simonovicdanijela@yahoo.com, 037/342-68-13, 060/450-52-45
АуториДанијела Симоновић, Мирјана Златановић
РеализаториДанијела Симоновић, Мирјана Максимовић-Томић
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе повећањем степена компетенција наставника за подршку развоја личности ученика унапређењем односа са ученицима
Специфични циљевиУпознавање са различитим савременим теоријама комуникације; Применa успешног начина комуницирања са ученицима; Пружање подршке ученицима у конфликтима
Садржај и активности 1.Теоријски увод – савремене теорије комуникације. 2. Упознавање са теоријом личности Карла Роџерса и њеном применом у комуникацији са ученицима. 3. Упознавање са комуникацијским прозором Томаса Гордона. 4. Практична примена комуникацијског прозора. 5. Стицање увида у сопствени начин вербалне комуникације са ученицима. 6. Упознавање са 12 застоја у вербалној комуникацији са ученицима. 7. Упознавање са техникама за превазилажење 12 застоја у вербалној комуникацији. 8.Упознавање са вишеструком применом технике активног слушања. 9. Практична вежба презентованих техника.
10. Упознавање са недостацима два уобичајена начина решавања сукоба на релацији ученик–наставник. 11. Упознавање са карактеристикама и применом шест корака у решавању сукоба на релацији ученик–наставник. 12. Практична примена шест корака у решавању сукоба на релацији ученик–наставник. 13. Упознавање са сукобом вредности на релацији ученик–наставник и могућностима успешног решавања.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)