logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

133 Комуникација у васпитању Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7/III, 11000 Београд
КоординаторМаја Петровић, aleksandra@dps.org.rs, 011/323-29-61
АуториЋурћевка Касагић, Драгана Бјелић
РеализаториЋурћевка Касагић, Драгана Бјелић, Маја Касагић, Адријана Бјелић
Општи циљевиУнапређење личне и професионалне компетенције педагошких радника за комуникацију са децом и другим учесницима у васпитно образовној делатности
Специфични циљевиСтицање нових знања и вештина о интеракцији, комуникацији и комуникацијском пољу одрастања деце; Упознавање и овладавање новим комуникацијским системима, поступцима и вештинама у грађењу оптималног комуникацијског поља деце и младих
Садржај и активности 1. Теоријски увод – теоријски оквир и разлози за програм комуникације у васпитно-образовним установама. 2. Од теорије ка пракси (операционализација теоријских поставки из претходног дела у светлу конкретне праксе). 3. Комуникација и социјална интеракција у васпитању (улоге и одговорности одраслих у томе са практичним импликацијама). 4. Претпоставке успешне комуникације (учесници, информације, поруке, услови, правила и практичне импликације). 5. Шта чини комуникацијско поље развоја, одрастања и васпитања деце у васпитно-образовним установама– деца и одрасли са одређеним понашањем, потребама, осећањима, мислима, интеракција и комуникација учесника у васпитању деце и младих; атмосфера, простор, програми, ресурси, етос, итд. 6. Улоге и одговорности одраслих у интеракцији и комуникацији са децом. 7.Која су средства изражавања (вербална и невербална комуникација, значење, аспекти и димензије; практичне импликације). 8. Како емоције учествују у комуникацији (природа, врсте испољавања, последице по развој деце са практичним импликацијама). 9. Мотиви у комуникацији (природа, врсте, значај и механизми функционисања; конфликти у комуникацији и управљање; практичне импликације). 10. Шта значи ефикасна комуникација и како је учинити оптималном. 11. Предлози за дефинисање програма, његова примена и евалуација. 12. Лични и професионални потенцијал (свест о себи, својим личним и комуникацијским потенцијалима).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)