logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

131 Комуникација без насиља – добра размена Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаПредшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Раковица, 11000 Београд
КоординаторРадмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 011/358-29-83, 064/135-35-36
АуториДрагана Спасојевић, Душанка Јерковић
РеализаториДрагана Спасојевић, Душанка Јерковић
Општи циљевиРазвој и унапређивање комуникације без насиља као услова квалитетне размене у интерперсоналним односима свих учесника у васпитно-образовном процесу; Развијање вештина самоизражавања и споразумевања и јачање поверења у себе и друге; Унапређивање личних комуникацијских знања, вештина и ставова за конструктивно решавање сукоба у разним ситуацијама; Мотивација за развијање партнерских односа у комуникацији као алтернативи насиљу
Специфични циљевиПревенција насилних облика комуникације и интеракције на релацији наставник–ученик–родитељ–колега; Упознавање са савременим теоријским и функционалним знањима и вештинама комуникације; Упознавање са конструктивним начинима решавања конфликтних ситуација тј. ситуација насиља; Унапређивање личних компетенција за рад у ситуацијама насиља и сукоба кроз ненасилну комуникацију и препознавање баријера у комуникацији; Оспособљавање за успешно слушање и развијање осетљивости за осећања и потребе наставника, родитеља и ученика; Упознавање са типовима комуникације, начинима понашања у конфликту и исходиштима конфликта кроз практичне импликације у васпитно-образовној средини; Упознавање и стицање вештина и техника активног слушања у ситуацијама насиља; Подстицање процеса социјализације и разумевања односа између појединца и групе (фактори социјализације: породица, вршњаци, школа и друштво)
Садржај и активности 1. Слушамо са разумевањем. 2. Како да кажемо оно што нам је потребно. 3. Осећања и потребе, препознавање и вештине изражавања. 4. Сукоби и шта са њима. 5. Баријере у комуникацији (наставник–ученик–родитељ–колега). 6. Најчешћи начини понашања у конфликтним ситуацијама. 7. Пријатељство – алтернатива насиљу. 8. Сви смо различити – разумевање односа између појединца и групе – рекламирај себе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)