logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

130 Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група Компетенцијa: K4
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториСлободан Б. Јовановић, Татјана Т. Рајић, Владан Јанковић, Биљана Игњатовић
РеализаториСнежана Томашевић, Љиљана Стефановић, Сања Печенковић, Мирјана Хађић, Елизабета Алиђукић, Јелена Павловић, Стана Тодоровић, Валентина Вицовић, Смиљка Ђорђевић, Биљана Милић Перић, Весна Чекић, Летица Џунић, Јелена Кљајић, Славица Белинзада, Милена Видојевић, Горан Кузмановић, Сања Новаковић, Слађана Левић, Јована Кривокућа-Миловановић, Жељко Илић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и компетенција наставника и стручних сарадника за рад са младима из осетљивих група
Специфични циљевиРазвијање професионалних интересовања и избора младих из осетљивих група, у складу са променама у свету рада и тенденцијама развоја света рада
Садржај и активности Садржај и активности: Током семинара биће примењиване и комбиноване разноврсне активности и методе тренерског рада примерене појединачној теми и основној сврси целине семинара. Подстицање интеракције учесника и њихово комуницирање у вези са елементима предавања које су њима доступни, водећи свако појединачно искуство ка општим садржајима који су усмерени ка раду са ученицима, посебно младих из осетљивих група и назначавању пројектних акција за њихово остварење. На семинару ће се подстицати индивидуалност и слобода наступа, али и градити снага тимова кроз спровођење различитих групних задатака. На основу садржаја и концепта каријерног вођења и саветовања, предвиђено је да се програм остварује кроз обуку за интерактивни кооперативни начин рада. Активности и садржаји учесницима омогућавају да, примерено узрасту, изграде сазнања, умења, способности и вредности које ће бити основа за рад са младима из осетљивих група, пружајући помоћ и подршку младима за реалан избор професије и прелазак у свет занимања и рада.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)