logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

13 Како учити – мотивација и методе успешног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДом ученика средњих школа, Стапарски Пут 1а, 25100 Сомбор
КоординаторМирјана Борак, mirjanaborak@gmail.com, 025/440-928, 063/888-80-21
АуториМирјана Борак, Наташа Јоргић, Изабела Рашковић
РеализаториМирјана Борак, Наташа Јоргић, Изабела Рашковић
Општи циљевиПодизање компетенција наставника у области стратегија и метода учења; Оснаживање наставника за коришћење различитих начина мотивисања ученика
Специфични циљевиОспособљавање наставника за преношење метода учења ученицима; Упознавање наставника са врстама мотивације у циљу побољшања компетенције учења
Садржај и активности 1. Учење – врсте, стилови и стратегије (теоријски оквир). 2. Задаци и вежбања из области учења (размишљање о свом учењу и брзини учења; методе за добијање информација – читање, тражење, питања...; методе обраде информација – структурирање, визуализација, обликовање...; методе које имају за циљ боље планирање рада, времена и учења). 3. Мотивација – појам, врсте, начини подстицања. 4. Задаци и вежбања из области мотивације (које методе у настави користите да мотивишете своје ученике? учење самомотивације – охрабривачи, мисли сметалице, позитивне и негативне мисли).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)