logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

128 Како радити са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 7
ИнституцијаПрва техничка школа, Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац
КоординаторБиљана Шиповац, prvatehdir@gmail.com, 034/332-461, 063/601-445
АуториДрагана Оцокољић, Гордана Поповић Божанић
РеализаториДрагана Оцокољић, Гордана Поповић Божанић
Општи циљевиКреирање конструктивнијег и ефективнијег рада на родитељским састанцима; Развијање и неговање културе учења и унапређивање родитељских компетенција
Специфични циљевиПодизање педагошке културе родитеља; Квалитетнија и конструктивнија комуникација; Усклађивање васпитних утицаја породице и школе
Садржај и активности 1. Усвајање знања и вештина неопходних за креирање конструктивнијег приступа у раду са родитељима. 2. Разумевање улоге разредног старешине у креирању односа између родитеља и школе. 3. Теме и начини рада са родитељима. 4. Унапређивање културе дијалога. 5. Упознавање са карактеристикама различитих васпитних стилова. 6. Креирање сценарија за родитељске састанке.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)