logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

127 Једноставно извиђаштво Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаТренинг центар "Коцевски", Неимарска 17, 21100 Нови Сад
КоординаторДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021/633-70-67, 060/606-25-62
АуториЈован Коцевски, Даница Коцевска
РеализаториЂорђе Милић, Предраг Ницић, Зоран Стојковић, Даница Коцевска, Јован Коцевски
Општи циљевиПодстицање наставника и стручних сарадника за организовање извиђачких активности као облика сарадње са локалном заједницом и начином упућивања младих у здраве стилове живота, ненасилну комуникацију и правилан однос према природи
Специфични циљеви1. Упознавање наставника и стручних сарадника са програмом и начином рада Савеза извиђача Србије (СИС) и Светске скаутске асоцијације (WOSM); 2. Уочавање веза и заједничких области деловања школа и извиђача; 3. Предности укључивања ученика у организацију као вид неформалног образовања – да ученици уче свуда и на сваком месту уз уважавање различитости; 4. Креирање стратешких докумената школе уз инплементацију извиђачких садржаја; 5. Могућности партнерства и заједничких активности на локалу
Садржај и активности 1. Увод, циљеви програма, 2. Осврт на 100-годишњу традицију извиђаштва у свету и Србији. 3. Структура извиђачке организације, јединице извиђача, и начин деловања. 4. Садржаји предмета и циљеви и задаци образовања и васпитања комплементарни са активностима извиђачке организације (природа и друшто, математика, географија, биологија, чувари природе, хемија, домаћинство, физичко и музичко. 5. Могућности планирања заједничких активности, израда стратешких докумената. 6. Захтеви васпитног деловања извиђачке организације као партнера у формирању младе личности. 7. Заједнички пројекти и активности школе и извиђачке организације ради унапређивања образовно-васпитне праксе. 8. Резиме и договор о сарадњи. 9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)