logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

125 Инклузивно посредовање – Фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у инклузивном школовању Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 3
ИнституцијаЦентар за конструктивно решавање сукоба Србије, Карла Лукача 9, 11000 Београд
КоординаторАлександра Сарић, saricalexandra@gmail.com, 011/288-27-44, 065/606-16-06
АуториМилена Тадировић
РеализаториМилена Тадировић, Радмила Мајкић, Александра Сарић, Снежана Матејић, Драган Веселиновић, Марија Обрадовић, Александар Брујић
Општи циљевиСтручно усавршавање запослених у образовању за рад на превенцији и решавању сукоба ради формирања вршњачких тимова; и за инклузивни приступ
Специфични циљевиВршњачки утицај на превенцију насиља; Идеја инклузивног посредовања и значај у процесу припреме инклузивног образовања; Превенција и решавање конфликата у одељењу
Садржај и активности 1. Идеја и значај инклузивног образовања. 2. Конфликти (појам, конфликти у одељењу). 3. Комуникација, (у одељењу). 4. Потребе, интереси, позиције, емоције. 5. Значај тимског приступа у раду. 6. Негативан утицај стереотипа и предрасуда. 7. Преговарање. 8. Инклузивнo посредовање. (Проблеми у имплементацији вршњачких тимова; Рад са младима са поремећајем понашања – планирање промене понашања и реитеграција у социјално окружење; Инклузиван приступ у раду са младима са ЛМР – индивидуални образовни план – напредни семинар).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањетри дана (21 бод)