logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

124 И ти се питаш – партиципација деце и младих у школи и локалној средини Компетенцијa: K4
Приоритети: 6,7
ИнституцијаОбразовни форум, Бранкова 21А, 11000 Београд
КоординаторНаташа Стојановић, savapedagog@yahoo.com, 063/698-048
АуториНаташа Стојановић, Ана Пешикан
РеализаториНаташа Стојановић, Јелисавета Вилотић, Снежана Маринковић, Ана Пешикан, Слободанка Антић
Општи циљевиПрипрема младих да постану активни, партиципативни и одговорни грађани путем подстицања партиципативног приступа у раду са њима
Специфични циљевиСтицање увида о потреби укључивања младих у решавање проблема који се на њих односе; Разумевање појма партиципација и критеријума праве партиципације; Стицање увида у различите видове властитог и туђег понашања који отежавају и олакшавају партиципацију младих унапређивање сарадње младих и одраслих на реализацији заједничких планова и активности; Побољшање атмосфере кроз поделу одговорности и партнерског функционисања
Садржај и активности 1.Карактеристике адолесцентног узраста, његове особине и специфичности. 2. Појам партиципације, критеријуми стварне партиципације, услови који одређују ситуацију као партиципативну путем анализе конкретних примера из праксе. 3. Уочавање предрасуда и стереотипа када је реч о активном укључивању младих у процесе доношења одлука. 4. Промене у Закону као основа успешне партиципације. 5.Партиципација у наставном процесу.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)