logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

123 Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним односима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ "Симеон Аранички", Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова
КоординаторСлађана Бурсаћ, ossimeon@open.telekom.rs, 022/363-200
АуториСпоменка Дивљан, Зорка Петровић
РеализаториСпоменка Дивљан, Зорка Петровић, Јасна Павловић Анић
Општи циљевиПодстицање примене комуникацијских вештина кроз асертивно понашања деце, младих и запослених у васпитно-образовним установама; Oснаживање учесника за коришћење асертивних вештина у свакодневном животу
Специфични циљевиПрепознавање асертивног, агресивног и пасивног понашања; Искуствено спознавање значаја асертивног понашања и ширење репертоара асертивних одговора у животним ситуацијама; Упознавање са личним и асертивним правима других људи; Оснаживање учесника да поштују лична и права других; Препознавање и кориговање ирационалних уверења с позиције отклањања препрека асертивном реаговању; Развијање асертивних вештина путем практичних метода Припремање учесника за рад са децом и младима
Садржај и активности 1. Циљеви програма. 2. Шта је то асертивно, пасивно и агресивно понашање.
3. Последице и узроци асертивног, агресивног и пасивног понашања. 4. Технике асертације. 5. Вежбе за практиковање техника асертације. 6. Идентификовање и усвајање асертивних права. 7. Типови асертације. 8. Технике избегавања манипулације. 9. Ирационална уверења и когнитивне препреке асертивном реаговању. 10. Вежбе за тренинг вештина конверзације. 11. Асертивно упућивање и примање похвале и критике. 12. Методе и технике развијања асертивних вештина. 13. Методска обрада предвиђених радионица за рад са ученицима. 14. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)