logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

122 Заједно у школској клупи Компетенцијa: K4
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаЉуди за људе, Страхињића Бана 22, 11000 Београд
КоординаторРодољуб Живанић, ljudizaljude@yahoo.com, 064/118-09-70
АуториВесна Шутић, Бранислава Живановић
РеализаториВесна Шутић, Бранислава Живановић
Општи циљевиПромоција идеја толеранције и прихватања различитости, дечјих права, имплементација партиципативних модела и подршка маргинализованим групама
Специфични циљевиУнапређивање разумевања, поштовање и подржавање физичких, емоционалних и културних разлика којима се спречава дискриминација и стигма
Садржај и активности 1. Садржај програма је усмерен на капацитете наставника да код деце препознају дискриминацију и да се против ње аргументовано боре, као и подизањем свести код деце о постојању разлика и толеранције на њих. 2. Теме које се реализују у оквиру семинара обухватају дискриминацију, толеранцију, медијацију људским и дечјим правима. 3. Ради успешног превазилажења конфликтних ситуација неопходно је да се пронађе решење за сукобе које ће умањити тензије и усмерити наставнике и стручне сараднике на успостављање комуникације, уважавање различитости и подстицање разумевања и себе и других и успостављања атмосфере толеранције у одељењу чинећи, га безбеднијим и пријатнијим за рад.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)