logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

121 Емоционални аспекти групе и рад са групама у васпитно-образовним установама Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториСлавица Павловић
РеализаториСлавица Павловић
Општи циљевиУсклађивање рада сa/у групама са узрастом деце, развојним фазама, величином и композицијом групе
Специфични циљевиПовећање знања о несвесним процесима у групи; Препознавање њиховог реметећег утицаја; Већи капацитет за рад с конфликтним емоцијама
Садржај и активности Четири предавања интерактивног типа уз пауер поинт презентацију реализују се у оквиру четири дискусионе групе које детаљније прорађују теоријски концепт обрађених тема на семинару с циљем њиховог препознавања у пракси, повезивања с њом и проналажења могућности за њихову примену. Две супервизијско-консултацијске групе раде на приказаном случају из праксе с циљем да се кроз разговор (у коме нема теоретизовања, вредновања, моралисања, процењивања и критицизма) дође до његовог бољег разумевања и могућег квалитетнијег професионалног решења. Сви садржаји се обрађују у групи: 1. „Раднa групa“ и „Групa са основним претпоставкама“ (В. Бион) – психолошка природа и процеси у њима. 2. Варијабилна тема – опција А, Б, В, Г или комбинација тих тема: А. Развојне и психолошке специфичности вршњачких односа и група вршњака у нижим разредима основне школе. Манифестно понашање и несвесни конфликти латенције. Б. Развојне и психолошке специфичности вршњачких односа и група вршњака у вишим разредима основне школе. Манифестно понашање и несвесни конфликти преадолсеценције. В. Развојне и психолошке специфичности адолесецнтних вршњачких односа и група вршњака. Манифестно понашање и несвесни конфликти у адолесценцији. Г. Eмоционални аспекти, захтевност и сложеност посла учитеља, професора, стручног сарадника, директора. „Довољно добар учитељ“ (Д. Виникот). Појам и значај „капацитета за контејнирање“ (capacity to contain, В. Бион), за рад професора и посебно стручних сарадника. Значај, циљеви и техника рада у супервизијско-консултацијској групи (Балинт група). 3. Психолошки процеси у малој, средњој и великој групи – фазе развоја, важност граница групе. Утицај припадности групи на свесно и несвесно понашање поједница, члана групе. Понашања и осећања у малој групи (5-10 чланова) у средњој групи–одељењу или наставничкој канцеларији, (20-30 чланова) и великој групи–наставничко веће, смене у школи, школа (преко 40 чланова). 4. Појединац и група, специфични групни феномени и улоге (жртвени јарац, гласноговорник), пројекције и пројективне идентификације у групи, трансфер и контратрансфер у групи. Психолошке функције и задаци учитеља-наставника-професора-директора као водитеља група. Школа као организована велика група и њене субгрупе. 5. Супервизијско-консултацијски рад (Балинт група) – дискусија о приказаном случају из праксе (две супервизијско-консултацијске групе – рад на приказаном случају из праксе с циљем да се кроз разговор, дође до његовог бољег разумевања и могућег квалитетнијег професионалног решења).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника10-15
Трајањедва дана (16 бодова)