logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

120 Емоционална интелигенција у образовању Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за проучавање и примену емоционалне интелигенције, Нехруова 124/11, 11000 Београд
КоординаторПредраг Никић, nikic.predrag@gmail.com, 064/473-32-29
АуториПредраг Никић
РеализаториМирјана Тркуља, Гордана Никић, Предраг Никић
Општи циљевиРазвој личних и професионалних компетенција запослених у образовању за разумевање емоционалне интелигенције
Специфични циљевиУправљање емоционалном интелигенцијом у процесу учења и мотивацијом за учење; Управљање одељењем и групом ученика; Усвајање емоционалних вештина
Садржај и активности 1. Емоционална интелигенција – појмовно одређење и садржај. 2. Значај емоционалне интелигенције у образовању. 3. Стилови учења и значај мотивације за учење. 4. Управљање емоцијама (Уочавање емоција; Разумевање емоција; Прихватање емоција; Изражавање емоција; Управљање емоционалним односима; Разумевање разлике емоција и расположења). 5. Емоционална ителигенција и понашање ученика у школи (Емоционална интелигеција и конкретни примери из праксе; Вештине решавања емоционално обојених ситуација у раду са наставницима и ученицима; Емоционална интелигенција и креирање подстицајне климе у разреду). 6. Емоционална интелигенција као вид комуникације међу ученицима. 7. Емоционална интелигенција и понашање ученика ван школе (Емоције и вршњачке групе – пријатељства; Емоције и романтичне везе; Емоције у изградњи врлина; Емоције, креативност и спорт). 8. Емоционална интелигенција и родитељство 9. Емоционална интелигенција у односу ученик – наставник. 10. Евалуација
Циљна групанаставници/професори разредне наставе, наставници/професори предметне наставе – основне школе, професори предметне наставе – гимназије, професори предметне наставе – средње стручне школе, наставници практичне наставе – средње стручне школе, сарадници у настави (ромски асистенти и сарадници у ССШ, музичким и балетским школама), професори стручних предмета у уметничким школама (музичким, балетским, ликовним), наставници/професори у школама за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитачи у предшколским установама, медицинске сестре–васпитачи, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници, васпитачи у домовима ученика, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)