logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

12 Заинтересованост ученика – предуслов за учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториСлађана Митић – Николић, Анкица Јанковић, Габриела Тричковић
РеализаториСлађана Митић – Николић, Анкица Јанковић, Габриела Тричковић
Општи циљевиСхватање значаја заинтересованости ученика за учење; Оспособљавање за проналажење одговора на проблеме у дисциплини, као и за мотивацију ученика
Специфични циљевиУсвајање техника за решавање и неигнорисање проблема; Стварање подстицајне атмосфере и заинтересованости код ученика, јер су то предуслови за учење
Садржај и активности Модел 1. Како заинтересовати ученике за учење. Модел 2. Учење кроз проблемску наставу уз учествовање емоција. Сви садржаји, теоријски и практични, реализују се у оквиру радионица. а)Теоријски део: Учествовање емоција у комуникацији приликом вођења проблемске наставе; Непредвидиве ситуације у учионици и њихово неигнорисање; Подстицање креативног учења у атмосфери интеракције; Самоспознаја и самопоштовање, боље схватање себе и других у свакодневном животу, као крајњи циљ учења. б) Практичан део: Неигнорисање проблема у учионици; Пример проблемске наставе; Непредвидиве ситуације у учионици; Подстицајна атмосфера учења у учионици, по Гордоновој техници; Насликај, нацртај то што чујеш; Обликуј то што кажем; Вештина креирања позитивне атмосфере у учионици; Форум театар.
Евалуација семинара (анкетни листићи).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)