logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

119 Да темпераменте свако боље упозна лако Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОбразовање плус, Старца Милије 1/10, 11000 Београд
КоординаторСнежана Борисављевић, zana@deteplus.rs, 011/256-34-20, 063/853-31-67
АуториСнежана Борисављевић
РеализаториСнежана Борисављевић, Милена Пјевић, Снежана Вујичић, Тамара Тодоровић, Биљана Суботић, Весна Радонић, Вера Врбица Матејић, Весна Белчевић, Ранка Маринковић, Драгана Милић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника/васпитача за управљање одељењем/групом и реализацију програма на начин који уважава различитост код деце
Специфични циљевиУнапређивање знања о темпераметнима за јачење вештине комуникације са децом, родитељима и колегама; Руковођење одељењем/групом и унапређивања васпитно образованог рада
Садржај и активности 1. Улога темперамента у развоју детета. 2. Веза између темперамента и стила учења. 3. Вештине комуникације са децом и одраслима засноване на знању о темпераментима. 4. Руковођење одељењем/групом и коришћење знања о темпераментима за постизање добре радне атмосфере. 5. Развој психолошког имунитета наставника, васпитача.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)