logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

118 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, 21100 Нови Сад
КоординаторЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021/544-029, 064/863-40-50
АуториВиолета Петковић, Зденка Рајковић
РеализаториВиолета Петковић, Зденка Рајковић, Александра Матејић, Љиљана Обренов, Јелена Обренов
Општи циљевиПовећање компетенција наставника за реализацију превентивних активности са акцентом на вршњачкој подршци
Специфични циљевиУсвајање знања и вештина ради организовања вршњачке подршке и различитих видова организације наставе који доприносе психосоцијалном развоју деце
Садржај и активности 1. Циљеви семинара. 2.Теоријске основе тематике семинара (Вршњачка подршка – организовани волонтерски рад; Ненасилна комуникација, врсте и превенција насиља; Различити облици организације наставе – активна настава, ванучионичка настава, пројектна настава, тимска настава). 3. Реализација садржаја у оквиру тематских група: прва група се бави вршњачком подршком – организованим волонтерским радом деце; друга група се бави планирањем и реализацијом различитих облика наставе; трећа група се бави превенцијом насиља.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)