logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

117 Водич за поступање у установи образовања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаГимназија ''Јован Јовановић Змај'', Златне Греде 4, 21100 Нови Сад
КоординаторФилип Глигоровић, filip.gligorovic@gmail.com, 021/631-78-09, 063/590-642
АуториИвана Кропф Глигоровић
РеализаториИвана Кропф Глигоровић, Татјана Сурдучки, Данијела Јовановић, Милица Поповић
Општи циљевиСмањити број инцидентних понашања у УО, али и ван ње; Повећати дисциплину на часовима, одморима и ваннаставним активностима; Оснажити родитеље и наставнике да је школа подстицајно и сигурно место за лични и професионални развој ученика и запослених
Специфични циљевиПревенција нас/злост/занемар. у УО (превентивни васпитни рад); Смернице запосленима и ослонац када се нас/злост/занемар. догоди у УО, али и ван ње (водич кроз кораке поступања у УО, интервентни васпитни рад) ; Лакше и теже повреде обавезе ученика, повреде забране; Вођење васпитно-дисциплинског поступка против ученика; Развој дијалога и сарадње; Унапређивање знања и размена искуства између: УО, родитеља, ЦСР, МУП-а, ДЗ, медија и доносилаца одлука; Оснаживање свих да увиде евентуалне пропусте у домену одговорности у реаговању на нас/злост/занемар. кад се догоди у УО, али и ван ње;
Садржај и активности Садржај и начин рада на семинару доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба, разликовање дисциплине од дисциплиновања и кажњавања. Како да одрасли поставе јасна правила понашања, али и како одрасли да буду доследни?
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)