logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

115 Вештине јавног наступа и презентације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМирјана Тркуља, Лидија Мишкељин
РеализаториМирјана Тркуља, Лидија Мишкељин
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у области комуникацијских вештина
Специфични циљевиСавладавање техника добре презентације; Овладавање техникама за превазилажење „тешких ситуација“ приликом јавног наступа
Садржај и активности 1. Фактори који придоносе успешном јавном наступу и презентацији вештина вербалне и невербалне комуникације; самопоуздање и сигурност у наступу (како смањити трему); говор тела; кључни елементи; предусловима добре презентације – о чему треба водити рачуна када спремамо презентацију. 2. Значај повратне информације; повратне информације о властитим предностима и недостацима код јавних наступа и презентација; како упутити повратне информације; како користити повратне информације; однос и интеракција с публиком. 3. Карактеристике добре презентације; структурисање излагања; припрема средстава и материјала за презентацију; побољшање наступа презентације и јавног наступа коришћењем визуалних помагала. 4. Припрема презентације и реализација; анализа потреба за јавним наступом; листа тема из свакодневне праксе и приоритети; припрема и реализација (како се носити са „тешким“ питањима и негативно настројеним слушаоцима).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)