logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

114 Васпитачка моћ – развијање креативних и ненасилних техника дисциплиновања и сарадње у групи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПУ “Меда”, Димитрија Катића 14, 11000 Београд
КоординаторНадица Хегедуш, nadica3000@gmail.com, 011/299-27-81, 065/430-87-61
АуториНадица Хегедуш, Александра Симендић, Марина Вицановић
РеализаториНадица Хегедуш, Александра Симендић, Марина Вицановић
Општи циљевиУнапређивање вештина комуникације наставника са ученицима и стварање атмосфере међусобног уважавања
Специфични циљевиПрепознавање ОК и не-ОК начина комуникације; Ширење репертоара могућих начина комуникације са ученицима; Освешћивање штетности негативних порука на развој личности детета; Разликовање адекватних и неадекватних критика и похвала; Развијање креативних и ненасилних техника критиковања и дисциплиновања; Освешћивање сопствене одговорности у комуникацији; Усвајање знања о специфичностима појединих развојних фаза код деце и развијање адекватног начина реаговања наспрам задатака појединих фаза
Садржај и активности Теоријско предавање и стицање увида кроз искуствени рад на концептима трансакционе анализе (ТА): 1. Его-стања. 2. Егзистенцијалне позиције (ОК позиције). 3.Строук и дискаунт. 4. Васпитни стилови – критика и похвала, модел васпитавања „мерцедес“, ненасилне технике дисциплиновања. 5. Анализа трансакција. 6. Вештине ОК комуникације. 7.Теорија о развојним фазама детета. 8. Забране и дозволе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)