logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

113 Ауторитет, та тешка страна реч Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/392-350, 066/341-578
АуториБиљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић, Божидар Топаловић
РеализаториБиљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић, Божидар Топаловић
Општи циљевиУнапређење васпитног рада кроз јачање комуникацијских вештина и оснаживање професионалних и личних капацитета запослених у образовању
Специфични циљевиЈачање ауторитета наставника/васпитача на основу узајамног уважавања и примене вештина позитивног васпитања; Подстицање учешћа и одговорности ученика
Садржај и активности 1. Међусобно представљање и упознавање са правилима рада и увођење у тему семинара. Активност: Специфичан начин представљања учесника и реализатора; „Превод“ појма „ауторитет“ на индивидуалним листићима. 2. „Школа је систем“ – Сензибилисање учесника за системски начин размишљања. Активност: Презентација уз примену инсерт технике и размену мишљења. 3. „Ауторитет, та тешка страна реч!“ ( Доћи до прихватљиве дефиниције ауторитета наставника/васпитача-ауторитета заснованог на међусобном уважавању). Активност: Техника гледања филма („Послушност ауторитету“; Милграмови експерименти), мозгалица, рад у малим групама, размена мишљења и закључивање на нивоу целе групе. 4. „Лидерство – правилна употреба моћи“ (Подстицање учесника да о себи размишљају као о лидерима ученика). Активност: Примена „седам поступака доброг лидерства“ на одељењски контекст; идентификовање личних стилова учесника попуњавањем упитника. 5. „Дисциплина – послушност или одговорност“ (Осавремењавање васпитних вештина учесника). Активност: Презентација, асоцијације, вежбање техника позитивног васпитања. 6. „Његово величанство, родитељ“ (Оснаживање компетенција наставника за јасно дефинисање релација са родитељским субсистемом). Активност: Појединачно изјашњавање учесника о сопственим искуствима, рад на нивоу малих група и целе групе. Вежбање (само)контроле у комуникацији: позивање на „Одраслог“ и технике разговора са „незгодним“ саговорницима – играње улога. 7. „Тестови ауторитета“ (након семинара, шта бих другачије урадио/ла?). Активност: Решавање проблемских ситуација у одељењу, стручним органима, управи школе, разговору са родитељем ученика.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)