logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

112 Алтернатива насиљу Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториЈелисавета Вилотић, Мирјана Радовановић, Невенка Крагуљац
РеализаториЈелисавета Вилотић, Мирјана Радовановић, Невенка Крагуљац, Нада Цвијановић
Општи циљевиПовећање сазнања и осетљивости за откривање различитих одговора/реакција у конфликтним ситуацијама
Специфични циљевиПодстицање активног и конструктивног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као алтернативе нападању за решавање проблема
Садржај и активности 1.Суочавање са страховима наставника, родитеља и ученика у ситуацијама насиља. 2.Конфликти, нивои конфликата, насиље, предрасуде. 3. Законски оквири и обавезе у поступању када се сумња и када се насиље деси, евиденција насиља. 4.Асертивно понашање; Асертивност у настави. 5.Алтернатива насиљу; Ставови наставника према насиљу; Ставови родитеља према насиљу. 6.Самопоштовање деце из угла родитеља, из угла наставника, из угла деце. 7. Развојне карактеристике, манифестације и потребе различитих узраста деце. 8.Идентификација конфликта; Управљање кризом; Савладавање кризе. 9.Обрасци мишљења у кризи. 10.Решавање проблема, методе помирења. 11.Шта могу да учиним, лична одговорност. 12. Електронско насиље. 13.Конципирање програма који доприноси смањењу насиља на нивоу школе, одељенске заједнице, родитељског састанка. 14.Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)