logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

111 Агресија или асертивност Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториАнтонио Арас
РеализаториАнтонио Арас, Славица Радаљац
Општи циљевиРазвој вештина комуникације које су алтернатива агресивним облицима понашања
Специфични циљевиРазвијање узајамног поштовања ученика и наставника, мотивисање ученика и наставника за мењање неадекватних облика понашања
Садржај и активности 1. Увод (Циљеви и садржај програма; Испитивање очекивања учесника и њихових досадашњих искуства, уколико их има на задату тему). 2. Животне позиције (Упознавање учесника са животним позицијама и којим од њих би требало да тежимо – „ја сам ок, ти си ок“; Анализа других животних позиција и које облике понашања оне могу да проузрокују) 3. Агресивни облици понашања (Испитивање учесника, како се понашају када поседују моћ, кроз радионицу „Мотка у руци“ и „У туђој кожи“; Како се осећају када су моћнији у односу на другога, а како то изгледа када себе поставе у улогу тог другог у односу на кога су били моћни). 4. Алтернативни облици понашања (Испитивање учесника о облицима понашања који би могли да буду замена за агресивно понашање). 5. Учење о асертивности (Развијање асертивних облика понашања кроз суочавање са сопственим страховима; поседовање чињеница у свакодневној комуникацији; Причање о себи; Невербално исказивање; Пажљиво слушање и одговарање; Увиђање разлика између асертивног и агресивног облика понашања на практичним примерима). 6. Самопоштовање (Дефинисање појма самопоштовање; Вежбање самопоштовања на практичном примеру). 7. Емпатија (Дефинисање појма емпатија; Развијање емпатије кроз практичне вежбе пажљивог слушања и нивое изражавања). 8. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)