logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

11 100 игара – односно игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце и дечјих група Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа „Стари Ковач Ђула“, Београдска 10, 24340 Стара Моравица
КоординаторСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 024/741-998, 063/723-47-79
АуториСаболч Бешњи
РеализаториАкош Тојзан, Саболч Бешњи, Кристина Чаби Секач
Општи циљевиУпознати циљну групу са предностима примене игара у школи и ван ње. Општи циљ је да савладавају са теоријским и практичним делима педагогије игара те овладавају примењиво стручно знање. Не настојимо мењати наставни и васпитни рад, него пружамо средство, којим ће постати садржајно богатији и ефикаснији.
Специфични циљевиПредочавање стручног знања са којим су, ради постизања својих педагошких циљева способни да самостално креирају и остварују комплетан блок игара, и обраде постигнуто
Садржај и активности 1. Игре за међусобно упознавање. 2. Игре за активирање које се примењују у оквиру наставе. 3. Основи педагогије игара приказане путем игре за решавање проблемских ситуација и за развој сарадње. 4. Креативно развијање и креирање игара. 5.Игре са великим бројем играча. 6. Начин и техника евалуације игара. 7. Сигурност и спречавање непријатних ситуација. 8. Вођење игара. 9. Игре поверења. 10. Начини и значај вођења документације игара. 11. Педагогија игара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)