logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

109 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,6
ИнституцијаЕлектротехничка школа „Стари Град“, Високог Стевана 37, 11000 Београд
КоординаторСлавица Чарапић, slacarapic@sbb.rs, 063/719-39-07
АуториКатарина Пфаф-Крстић, Славица Чарапић
РеализаториКатарина Пфаф-Крстић, Валентина Јаковљевић, Славица Чарапић
Општи циљевиЈачање капацитета школе за превенцију злоупотребе дрога; мотивисање и подршка наставницима и стручним сарадницима у преузимању одговорне улоге у превенцији наркоманије
Специфични циљевиИнформисање о појмовима из области превенције; информисање о факторима ризика; идентификовање фактора ризика; Тимски рад у прављењу програма превенције наркоманије у школи; Упознавање са улогом животних вештина у превенцији злоупотребе дрога; Подстицање личних капацитета наставника у раду на вештинама стицања позитивне слике о себи
Садржај и активности 1. Превенција. 2. Наркоманија. 3. Адолесценција. 4. Специфичности адолесценције. 5.Појмови стреса, кризе, трауме и фрустрације. 6. Фактори ризика у окружењу, породици и личности. 7. Фактори ризика у школи. 8. Појам вештина здравог живљења. 9. Значај позитивне слике о себи и како се она формира. 10. Комуникација. 11. Емоције. 12. Вештина доношења одлука. 13. Уговарање. 14. Практична примена знања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник),директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)