logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

107 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења Компетенцијa: K3
Приоритети: 4,6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7/III, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 011/303-51-31
АуториСмиљана Грујић, Мирјана Тркуља
РеализаториСмиљана Грујић, Мирјана Тркуља, Лидија Нешић, Софија Пајић
Општи циљевиРазумевање природе емоционалне интелигенције и развој личних и професионалних компетенција запослених у образовању
Специфични циљевиРазумевање појма, природе и садржаја емоционалне интелигенције – разумевање повезаности емоционалне интелигенције са процесом учења и мотивацијом за учење; Оспособљавање за различите емоционалне вештине; Разумевање повезаности емоционалне интелигенције са управљањем одељењем и групом; Развијање вештина управљања и решавања конфликтних ситуација у образовној пракси
Садржај и активности 1. Природа емоционалне интелигенције – појам и садржај. 2. Стилови учења и значај мотивације за учење. 3. Управљање променама. 4. Утицај емоционалне интелигенције на понашање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, , стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)