logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

106 Успешније од разредне ка предметној настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 4,5
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11103 Бeoгрaд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториВесна Шапоњић, Владан Сеизовић
РеализаториВесна Шапоњић, Владан Сеизовић, Снежана Вуковић, Далиборка Поповић
Општи циљевиКреирање образовног окружења којe подржава сталност у напредовању и једнак квалитет знања ученика током основног школовања. Оснажити наставнике за стратегије које умањују проблеме ученика при преласку са разредне на предметну наставу
Специфични циљевиУнапређивање комуникације и сарадње учитеља и одељењских старешина, тј. наставника предметне наставе; Побољшање нивоа квалитета планирања, оснаживањем за тимско и тематско планирање; Коришћење стандарда за крај обавезног образовања кроз креирање квалитетних задатака; Континуирано праћење индивидуалног развоја ученика кроз вођење ученичког портфолија
Садржај и активности 1.Tеоријска истаживања о преласку са разредне на предметну наставу. 2. Mапирање (идентификовање) проблема. 3. Mогућа решења. 4. Tимско и тематско планирање. 5. Повезивање предлога стандарда за крај првог циклуса образовања и васпитања и образовних стандарда за крај обавезног образовања. 6. Креирање квалитетних задатака на основу образовних стандара. 7. Ученички портфолио. 8. Часови одељењског старешине. 9. Комуникација на релацији учитељ – одељењски старешина.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)