logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

105 Управљање стресом деце, наставника и родитеља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФорум педагога, Господар Јованова 22, 11000 Београд
КоординаторСветлана Лазић, forumpedagoga@gmail.com, 011/328-72-77, 064/147-00-31
АуториСнежана Вуковић
РеализаториСнежана Вуковић, Зора Дешић, Борислава Максимовић
Општи циљевиПовећати способности и унапредити вештине за препознавање и управљање стресом у процесу образовања и васпитања
Специфични циљеви1. Обучити наставнике и стручне сараднике за препознавање и управљање стресом ученика; 2. Обучити наставнике и стручне сараднике за препознавање и управљање стресом родитеља; 3. Обучити наставнике и стручне сараднике за препознавање и управљање сопственим стресом
Садржај и активности 1. Појмовно одређење стреса. 2. Субјективна процена догађаја. 3. Промене психофизиолошког функционисања. 4. Модели стреса и људског функционисања. 5. Два исхода стреса – позитиван и негативан. 6. Стрес као последица страха. 7. Стрес у образовном процесу. 8. Стратегије превладавања стреса. 9. Емоционална едукација и превенција у школи. 10. Модели психолошке примарне превенције. 11.Саветодавни рад стручних сарадника школе. 12. Кораци сеансе индивидуалног саветовања педагога и психолога са млађом децом. 13. Кораци сеансе индивидуалног саветовања педагога и психолога са старијом децом. 14. Управљање стресом од стране наставника. 15. Умећа управљања стресом намењена деци и њиховим родитељима. 16. Измерите школски стрес –листа провере за родитеље.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)