logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

104 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториСмиљана Грујић, Софија Пајић
РеализаториСмиљана Грујић, Софија Пајић
Општи циљевиОспособљавање одраслих за примену програма саосећајне комуникације и техника за управљање емоцијама
Специфични циљевиУпознавање са различитим потребама које су у основи осећања; Упознавање са различитим емоцијама и начинима управљања различитих емоција
Садржај и активности 1. Упознавање са вештинама саосећајне комуникације. 2. Опажање без процењивање. 3. Препознавање различитих врста осећања и откривање потреба које леже у њиховој основи. 4. Упознавање са емоцијама које блокирају саосећајност и окривање начина за налажење конструктивних начина испољавања тих емоција. 5. Препознавање и изражавање осећања и преузимање одговорности за своја осећања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)