logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

103 Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 2,4
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 064/372-65-02
АуториРадиша Ђорђевић, Светлана Спасић, Милена Васић, Живкица Ђорђевић
РеализаториРадиша Ђорђевић, Наташа Берић, Маја Врачар, Марија Милић, Нада Јелић, Светлана Спасић, Милена Васић, Милена Јовановић, Тина Поштић, Живкица Ђорђевић
Општи циљевиРазвој и оснаживање социјалних компетенција наставника за стварање и одржавање подстицајне климе у школи
Специфични циљевиКарактеристике социјалног развоја ученика, однос појединца и групе; Улога савремене школе у развоју компетенција ученика за живот у заједници; Значај толеранције за превазилажења дискриминације Поступци развоја социјалне интелигенције; Улога тимског рада у развоју лидерских особина; Поступци стварања подстицајне климе у одељењу
Садржај и активности 1. Социјалне компетенције наставника. 2. Изградња социјалних вештина код ученика. 3. Школа која развија комепетенције за живот у заједници. 4. Предрасуде и подучавање за њихово превазилажења. 5. Поступци развијања социјалне интелигенције у школи. 6. Породично васпитање и друштвеност ученика. 7. Улога тимског рада у развијању друштвености. 8. Неговање лидерства у школи. 9. Наставник као модел успешне комуникације. 10. Социјална клима у одељењу и школски успех. 11. Одељењске и ванодељењске интеграције ученика у школи. 12. Акциони план за развој друштвености код ученика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)