logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

102 Умеће одрастања Компетенцијa: K3
Приоритети: 4,6
ИнституцијаЦентар за професионалну подршку, едукацију и развој - ТИМ ПСИХОКОД, Младе Босне 12/4, 11000 Београд
КоординаторИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011/644-64-66, 064/223-70-09
АуториСлавица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић, Ирена Лободок Штулић
РеализаториСлавица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић, Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић, Зоркa Петровић
Општи циљевиJачање васпитног утицаја школе и превентивног деловања; Подршка и усмеравање адолесцената у области развојних дилема и тешкоћа одрастања
Специфични циљевиОспособљавање наставника да препознају и разумеју развојне промене и потребе ученика, ради што адекватнијег реаговања; Обогаћивање садржаја васпитног рада одељенских старешина, применом прилагођених тема, метода и техника у оквиру ОЗ; јачање одељенског заједништва, комуникације и позитивних вршњачких утицаја
Садржај и активности 1. О адолесценцији из личног и професионалног угла. 2. Специфичности адолесценције као развојне фазe. 3. Адолесцентне потребе и развојни задаци. 4. Aуторитет и стилови у васпитању деце и младих. 5. Елементи развојно-подстицајног васпитног стила. 6. Утицај на формирање социјалних, вредносних и моралних ставова код младих. 7. Структура и елементи метода радионице. 8. Могућности превентивног рада у оквиру школe/дома ученика/програма рада одељенских заједница. 9. Oднос адолесцента – према себи/ вршњацима/родитељима, наставницима и одраслима/школи, учењу, професионалној оријентацији/вредностима и моралним питањима/емоцијама и начинима емоционалног изражавања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)