logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

101 Тридесет и шест сценарија за добар ЧОС Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДом ученика средњих школа, Стапарски Пут 1а, 25100 Сомбор
КоординаторМирјана Борак, mirjanaborak@gmail.com, 025/440-928, 063/888-80-21
АуториМирјана Борак
РеализаториМирјана Борак, Маја Секулић
Општи циљевиПодизање компетенција наставника за улогу одељењског старешине, знања и вештине неопходне за решавање проблема у одељењу, значај васпитне улоге школе
Специфични циљевиИзрада креативног плана рада одељенског старешине; Усвајање социјалних вештина важних за решавање сукоба; Развијање односа поверења у однос ученик–наставник
Садржај и активности 1. Социјалне вештине. 2. Познавање себе и властитих могућности. 3. Упознавање са социјалним окружењем и одељењем као заједницом. 4. Учење и организација времена. Активности су усмерене на развој способности и особина значајних за понашање у конфликтним ситуацијама, за упознавање властитих могућности и социјалног окружења, усвајање социјалних вештина, упознавање процеса учења и организације времена.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (15 бодова)