logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

1002 Развијање језичке комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Дамјанићева 2, 24420 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 063/772-15-90
АуториМарта Тертели Телек, Марта Гуташи
РеализаториМарта Тертели Телек, Марта Гуташи
Општи циљевиРазвијање вештине разумевања текста и вештине комуникације. Tехнике за олакшање разумевања писаног текста. Развијање језичке комуникације. Савлађивање стратегија за учење.
Специфични циљевиРазвијање вештине разумевања текста и вештине комуникације. Tехнике за олакшање разумевања писаног текста. Развијање језичке комуникације. Савлађивање стратегија за учење.
Садржај и активности 1. Увод, појмови и типови текста (упознавање; презентација – резултати истраживања; појмови – читање, текст и разумевање текста; типови и препознавање разних типова текста; 2. Ступњеви разумевања текста (типови читања и ступњеви разумевања текста). 3. Методе и технике разумевања текста и учења (тражење и графичко изражавање кључних речи). 4. Комуникација (вербално израҗавање; разумевање и пажњa; несугласице; емпатија). 5. Евалуација

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)