logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

1001 Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, 21000 Нови Сад
КоординаторЈутка Балиж, p.u.pedagog@zabaviste-senta.edu.rs, 024/815-571
АуториЈутка Балиж, Анамарија Вичек, Ленка Ердељ
РеализаториАнамарија Вичек, Ленка Ердељ, Јутка Балиж
Општи циљевиОпшти циљ програма је повећавање нивоа компетенције васпитача преношењем теоријских и практичних знања у области комуникативног и интерактивног приступа у усвајању и развоју језика и говора деце на матерњем (мађарском) језику.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма: Пружање стручне и методичке помоћи васпитачима и учитељима за примењивање активних облика и метода рада у области развоја комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику са децом предшколског и основношколског узраста; Унапређивање и богаћење васпитно-образовног процеса у области усвајања говора и матерњег језика; Стручно и методичко усавршавање васпитача и учитеља да би се смањило или неутрализовало деловање фактора који неповољно утичу на развој комуникативних способности на матерњем језику.
Садржај и активности 1. Значај језичких, говорних и комуникативних способности за свеукупни развој деце предшколског и основношколског узраста; 2. Улога и поступци васпитача и учитеља у развијању комуникативних способности и стварању контекста за разноврсну употребу говора у васпитним ситуацијама; 3. Невербална комуникација; 4. Развојне игре и активности за развој комуникативних способности и кооперативне комуникације; 5. Праћење и процењивање развоја комуникативних способности деце; 6. Обрада васпитних садржаја из појединих области васпитно-образовног рада, са посебним нагласком на комуникативну употребу говора; 7. Базична припрема почетног читања и писања, са посебним нагласком на когнитивне базне способности.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи
Број учесника15-25
Трајањетри дана (16 бодова)