logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

1000 Професионална оријентација у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 7
ИнституцијаУдружење грађана „Probitas“, Толстојева 3, 24000 Суботица
КоординаторКристина Пастор, office@probitas.rs, 024/557-844
АуториКристина Пастор
РеализаториЕрика Седлар, Агнеш Фекете Банов, Силвија Тапишка, Анамарија Вичек, Чонгор Каса, Золтан Кудлик, Зита Вираг
Општи циљевиГлавни циљ програма је оспособљавање просветних радника за професионално информисање, професионално васпитање и стицање компетенција за професионалну оријентацију младих.
Специфични циљевиСпецифичан циљ програма је да се просветни радници оспособе за препознавање постојећих и реалних способности ученика на основу којих ће им помоћи у избору занимања.
Садржај и активности 1. Значај самоспознаје приликом професионалне оријентације. (Током предавања се наводе различити примери који могу бити корисни ученицима у припремама за професионалну оријентацију.) 2. Занимања и стручно знање. (Кроз теоријске и практичне примере наставнике упознајемо са прагматичним могућностима помоћу којих се ученици могу мотивисати за даље школовање и указивати им на занимања која су по њиховим особинама личности, склоностима и способностима најадекватнија.) 3. Стручни и образовни критеријуми. (Кроз теорију и практичним примерима приказујемо на који начин се ученицима може пренети информација како да изаберу за себе најадекватнију образовну установу за наставак школовања.). 4. Представљање пакета за процену способности. (Институције држава Европске уније располажу тестовима и пакетима за процену способности, које се у нашој држави још не примењују.) Предавања ће се одржати на мађарском језику.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)