logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

10 Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаНародна библиотека Ужице, Трг Партизана 12, 31000 Ужице
КоординаторАнђа Бјелић, abjelic@biblioteka-uzice.rs, 031/514-578, 069/229-96-87
АуториАнђа Бјелић, Драгослава Родаљевић, Ратка Вучковић
РеализаториАнђа Бјелић, Драгослава Родаљевић, Ратка Вучковић
Општи циљевиУнапређење библиотечке делатности у школским библиотекама, међусобна сарадња школских и јавних библиотека у циљу задовољења културних потреба ученика (информационе потребе, културне потребе за образовањем и културне потребе за забавом и разонодом)
Специфични циљевиИнклузија деце са посебним потребама у културно-образовни програм школске и јавне библиотеке; Подстицање креативног одрастања за сву децу под једним условима; Социјализација друштвено неприлагођене деце, развијање вештине комуникације и асертивног понашања кроз креативне радионице у библиотеци; Коришћење дигиталних ресурса у васпитно-образовном раду.
Садржај и активности 1. Завичајна грађа као подршка васпитно-образовном систему. 2. Електронски извори у функцији образовања ученика. 3. Упознавање са БИС-ом (Библиотечко информативни систем) и ВБС-ом (Виртуелна библиотека Србије) и базама COBISS.SR, doilSerbia, SCIndexs. 4. Коришћење ресурса Дигиталне библиотеке Србије у настави. 5. Култура за све – инклузија деце са посебним потребама у културно-образовни програм библиотека. 6. Социјализација друштвено неприлагођене деце и развој вештине комуникације у оквиру креативне радионице. 7. Школска библиотека као део интернет презентације школе. 8. Друштвене мреже – фејсбук, твитер... као подршка у раду школске библиотеке. 9. Маркетинг дечјег стваралаштва.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)