logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

Претрага Каталога


Назив програма:  

Име аутора/реализатора/координатора:  

Област:  

Компетенција:  

Приоритет:  

Дана:    

Бодова: