logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
998
K4 Како припремити и водити успешан родитељски састанак
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 6
999
K4 Манифестација у оквиру школских зидова – организовање слободних активности
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
1000
K4 Професионална оријентација у пракси
Удружење грађана „Probitas“, Суботица
дана: 2
бодова: 16
1001
K4 Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
1002
K4 Развијање језичке комуникације
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа
дана: 1
бодова: 8