logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
987
K3 Ка школи спремној да прими
Центар „Живети усправно“, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
988
K3 Неговање талентованих спортиста
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
дана: 1
бодова: 8
989
K3 Педагогија искуства _– Емпиријска едукација
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
990
K3 Путоказ – дилеме везане са усвајање вредности у школи 21. века
Основна школа „Стари Ковач Ђула“, Стара Моравица
дана: 2
бодова: 16
991
K3 Савремени тренд и иновације у раду васпитача предшколских установа у области развоја психомоторичких компетенција
Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац
дана: 3
бодова: 20
992
K3 Семинар за хоровође и вође малог ансамбла
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 12
993
K3 Увод у драмску педагогију
Основна школа „Стеван Сремац“, Сента
дана: 2
бодова: 16
994
K3 Учити играјући, играти учећи – примена игара у васпитању и образовању
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 4
бодова: 24
995
K3 Школа ромологије
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
996
K3 Школа толеранције
Основна школа „Стеван Сремац“, Сента
дана: 2
бодова: 16
997
K3 Шта је даровитост, ко је даровит, како препознати даровитост и њено неговање у школи и ван школе
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
дана: 1
бодова: 8