logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
975
K2 Дигитална епоха – отворена школа
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
976
K2 Иновативне методе наставе (на српском и мађарском језику)
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16
977
K2 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању и васпитању на језицима националних мањина
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
978
K2 Јачање ПИСА компетенција (ПИСА тестови) и педагогија за 21. век
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16
979
K2 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности у основној школи
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
980
K2 Креативни наставник помоћу примене рачунара у настави
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
981
K2 Методологија образовања одраслих
Удружење грађана „PROBITAS“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
982
K2 Настава математике помоћу рачунара и софтвер GeoGebra
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Centa
дана: 3
бодова: 24
983
K2 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
984
K2 Правопис румунског језика у уџбеницима и наставној пракси
Основна школа „1. Мај“, Владимировац
дана: 1
бодова: 8
985
K2 Усмерена пажња – могућности развијања пажње код деце предшколског и школског узраста
Удружење грађана „NIDUS“ Заједно за развој деце, Суботица
дана: 1
бодова: 8
986
K2 Учење да се учи и развијање мотивације за учење
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16