logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
975
K2 Дигитална епоха – отворена школа
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
976
K2 Иновативне методе наставе (на српском и мађарском језику)
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16
977
K2 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању и васпитању на језицима националних мањина
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
978
K2 Јачање ПИСА компетенција (ПИСА тестови) и педагогија за 21. век
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16
979
K2 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности у основној школи
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
980
K2 Креативни наставник помоћу примене рачунара у настави
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
981
K2 Методологија образовања одраслих
Удружење грађана „PROBITAS“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
982
K2 Настава математике помоћу рачунара и софтвер GeoGebra
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Centa
дана: 3
бодова: 24
983
K2 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
984
K2 Правопис румунског језика у уџбеницима и наставној пракси
Основна школа „1. Мај“, Владимировац
дана: 1
бодова: 8
985
K2 Усмерена пажња – могућности развијања пажње код деце предшколског и школског узраста
Удружење грађана „NIDUS“ Заједно за развој деце, Суботица
дана: 1
бодова: 8
986
K2 Учење да се учи и развијање мотивације за учење
Агенција „Archimedes“, Сента
дана: 2
бодова: 16
987
K3 Ка школи спремној да прими
Центар „Живети усправно“, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
988
K3 Неговање талентованих спортиста
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
дана: 1
бодова: 8
989
K3 Педагогија искуства _– Емпиријска едукација
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
990
K3 Путоказ – дилеме везане са усвајање вредности у школи 21. века
Основна школа „Стари Ковач Ђула“, Стара Моравица
дана: 2
бодова: 16
991
K3 Савремени тренд и иновације у раду васпитача предшколских установа у области развоја психомоторичких компетенција
Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац
дана: 3
бодова: 20
992
K3 Семинар за хоровође и вође малог ансамбла
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 12
993
K3 Увод у драмску педагогију
Основна школа „Стеван Сремац“, Сента
дана: 2
бодова: 16
994
K3 Учити играјући, играти учећи – примена игара у васпитању и образовању
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 4
бодова: 24
995
K3 Школа ромологије
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
996
K3 Школа толеранције
Основна школа „Стеван Сремац“, Сента
дана: 2
бодова: 16
997
K3 Шта је даровитост, ко је даровит, како препознати даровитост и њено неговање у школи и ван школе
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
дана: 1
бодова: 8
998
K4 Како припремити и водити успешан родитељски састанак
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 6
999
K4 Манифестација у оквиру школских зидова – организовање слободних активности
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 21
1000
K4 Професионална оријентација у пракси
Удружење грађана „Probitas“, Суботица
дана: 2
бодова: 16
1001
K4 Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
1002
K4 Развијање језичке комуникације
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа
дана: 1
бодова: 8