logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
963
K1 Гимнастичка, атлетска и плесна играоница у функцији осавремењавања физичког васпитања најмлађих
Учитељски факултет, Београд
дана: 2
бодова: 8
964
K1 Играјмо се плесовима
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
965
K1 Играти, певати, стварати плесом
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
дана: 2
бодова: 16
966
K1 Искуства наставне праксе физичког васпитања применљива у инклузивном образовању
ШОСО "Видовдан", Бор
дана: 1
бодова: 8
967
K1 Основе ритмичке гимнастике и како их применити
Спортски клуб "Ритам", Београд
дана: 1
бодова: 8
968
K1 Покретна игра као средство физичког васпитања
Предшколска установа, Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
969
K1 Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 12
970
K1 Примена мини рукомета у настави физичког васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
971
K1 Примена образовних стандарда у физичком васпитању
ОШ “Светозар Марковић”, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
972
K1 Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година
Предшколска установа "Раковица", Београд
дана: 3
бодова: 18
973
K1 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања – други део
Друштво педагога физичке културе Србије, Зрењанин
дана: 3
бодова: 24
974
K1 Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања – трећи део
Друштво педагога физичке културе Србије, Зрењанин
дана: 2
бодова: 15