logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УПРАВЉАЊЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И НОРМАТИВА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
900
K1 Активан, одговоран и компетентан школски одбор
Едукативни центар Мултимедиа, Ниш
дана: 1
бодова: 8
901
K1 Активација образовних институција у коришћењу фондова ЕУ
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
902
K1 Актуелнe теме у прописима релевантне за рад руководилаца у установама образовања и васпитања
Институт за економику и финанасије, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
903
K1 Важно је сазнати кога у орган управљања послати
Независни синдикат просветних радника Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
904
K1 Делотворно управљање и руковођење школом
Учитељски факултет, Београд
дана: 2
бодова: 16
905
K1 Директор-лидер и / или менаџер
Форум педагога, Београд
дана: 2
бодова: 16
906
K1 Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
907
K1 Звезда водиља – лидерство у образовању и његов значај за економски просперитет друштва
Факултет за Економију, Финансије и Администрацију ( ФЕФА), Београд
дана: 1
бодова: 8
908
K1 Знање, алати и искуство за успешно управљање школском организацијом "Мудрост добрих менаџера"
Центар за развој људских ресурса и менаџмент, Београд
дана: 2
бодова: 16
909
K1 Идентификација и израда пројекта
Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић", Пирот
дана: 2
бодова: 16
910
K1 Интeрнeт мaркeтинг – Maркeтинг нa друштвeним мрeжaмa, пoзициoнирaњe нa тржишту
Универзитет Метрополитан, Београд
дана: 3
бодова: 24
911
K1 Како припремити школски и лични план стручног усавршaвања
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 7
912
K1 Компетенције директора школе за нову парадигму управљања
Факултет за менаџмент, Сремски Карловци
дана: 3
бодова: 24
913
K1 Комуникација у наставном процесу и у односима са партнерима средњих школа
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
914
K1 Курс за руководиоце васпитно-образовних установа са наставним језиком словачким
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
915
K1 Листа спаса, а не листа срама
Независни синдикат просветних радника Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
916
K1 Маркетинг и маркетиншка култура у образовно васпитним установама
Удружење "Центар за маркетинг у образовању", Горњи Милановац
дана: 1
бодова: 8
917
K1 Маркетиншка комуникација у образовању
Универзитет у Београду Факултет организационих наука, Београд
дана: 2
бодова: 16
918
K1 Медијација као модел превенције и решавања конфликата међу запосленима
Центар за посредовање-медијацију, Београд
дана: 3
бодова: 24
919
K1 Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 7
920
K1 Менаџмент контрола – у функцији управљања образовањем
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
921
K1 Менаџмент људских ресурса у школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
922
K1 Менаџмент музичке каријере
Установа културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд
дана: 2
бодова: 16
923
K1 Менаџмент у образовању – функција и процес савременог управљања системом образовања
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
924
K1 Мобинг – препознавање, спречавање и заштита
Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 11
925
K1 Мобинг у просвети
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 1
бодова: 8
926
K1 Мотивисање запослених у образовању
ОШ"Креативно перо", Београд
дана: 2
бодова: 16
927
K1 Образовање и пословни свет: развијање партнерства
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
928
K1 Обука директора, учитеља и разредних старешина за програм друштвеног и финансијског образовања деце
Помоћ деци, Београд
дана: 3
бодова: 24
929
K1 Општи погледи на повезаност и међуусловљеност економског развоја Србије и образовања
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
930
K1 Организациона култура и лидерство – Развој школа кроз афирмацију и задовољство запослених
Правно пословна школа Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
931
K1 Писање и управљање пројектима
Универзитет Метрополитан, Београд
дана: 3
бодова: 24
932
K1 Планирање развоја установе у складу са захтевима стaндардизације
Тренинг центар "Коцевски", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
933
K1 Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе/школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 10
934
K1 Планирање стручног усавршавања и напредовања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
935
K1 Побољшање процеса рада у образовним организацијама применом захтева стандарда ISO 9001 и CMMI модела
Завод за јавно здравље Врање, Врање
дана: 1
бодова: 8
936
K1 Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката
Форум београдских основних школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
937
K1 Примена софтверског пословног решења SAP у ланцу стварања вредности савремених привредних друштава
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
938
K1 Припрема и имплементација ЕУ пројеката
Отворени универзитет Суботица доо, Суботица
дана: 3
бодова: 24
939
K1 Припрема пројектног предлога по ЕУ методологији
Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
940
K1 Пројекат за пројекат
Пољопривредна школа "Шуматовац", Алексинац
дана: 2
бодова: 16
941
K1 Пројектни менаџмент у образовању
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
942
K1 Реформа система финансирања образовања у Републици Србији
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
943
K1 Руковођење усмерено на резултате
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско туристичких школа Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
944
K1 Савремена школа
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско туристичких школа Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
945
K1 Савремене тенденције у трговинском менаџменту
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 2
бодова: 16
946
K1 Спремност за промене запослених у образовним институцијама
Факултет техничких наука, Нови Сад
дана: 1
бодова: 6
947
K1 Стратегијско управљање променама (од традиционалне до квалитетне – иновативне школе)
Центар за образовну технологију, д.о.о., Београд
дана: 3
бодова: 24
948
K1 Стручно-педагошки и управни надзор у функцији осигурања квалитета образовања II
Едукативни центар Златибор, Ужице
дана: 1
бодова: 8
949
K1 Унапређење капацитета образовних институција за коришћење ЕУ фондова
Европски пројектни центар - ЕПЦ, Београд
дана: 2
бодова: 16
950
K1 Управљање временом у функцији управљања образовањем
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
951
K1 Управљање кризним ситуацијама изазваним опасним материјама у предшколским установама и школама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш
дана: 2
бодова: 12
952
K1 Управљање пројектима –Од идеје до пројектног предлога
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
953
K1 Управљање пројектним циклусом
Предшколска установа''Младост'', Бачка Паланка
дана: 2
бодова: 16
954
K1 Управљање стратегијом односа с јавношћу у основним и средњим школама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
955
K1 Управљање школом до успеха
Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу, Футог
дана: 1
бодова: 8
956
K1 Успешна комуникација школе са медијима и јавношћу
Пријатељи деце Србије, Београд
дана: 1
бодова: 7
957
K1 Учење на даљину и интелектуална својина
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
958
K1 Финансијски менаџмент у образовању
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
дана: 1
бодова: 8
959
K1 Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту
Синдикат образовања Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
960
K1 Школа – добро место за рад: радно-правни положај запослених и одговорност за повреде радне обавезе
Синдикат образовања Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
961
K1 Школа и јавност
Медицинска школа, Ужице
дана: 2
бодова: 16
962
K1 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
Гимназија ''Свети Сава'', Београд
дана: 3
бодова: 24