logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УМЕТНОСТИ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
835
K1 Kултура говора
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
836
K1 Kултура графичког дизајна
Универзитет Метрополитан, Београд
дана: 2
бодова: 16
837
K1 World Music – корак са савременој настави музике
Музичка омладина Београда, Београд
дана: 3
бодова: 18
838
K1 Александерова техника – комуникација на делу
Земун Арт Клуб, Земун
дана: 2
бодова: 16
839
K1 Алтернативни поступци и рециклирани материјали у настави ликовне културе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
840
K1 Анализа интерпретације музичког дела
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 3
бодова: 24
841
K1 Барокна соло и камерна музика
Установа културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд
дана: 2
бодова: 16
842
K1 Бетовенове клавирске сонате – историјат и интерпретација
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
843
K1 Видим, чујем, певам, свирам – корелација наставе инструмента и теоријских предмета
МШ "Ватрослав Лисински", Београд
дана: 2
бодова: 16
844
K1 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност
Удружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Београд
дана: 2
бодова: 16
845
K1 Добре и лоше стране учешћа на такмичењима, код деце са изразитим музичким способностима
Европска конференција за високе способности - Србија, Земун
дана: 1
бодова: 8
846
K1 Драмско васпитање
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
847
K1 Игра и покрет, инструменти невербалне комуникације и развоја имагинације у процесу едукације младих
Универзитет уметности у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
848
K1 Играј, играј, играј – Педагошки форум сценских уметности
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 3
бодова: 24
849
K1 Интерпретација барокних концерата за флауту
Музичка школа „Др. Војислав Вучковић“, Београд
дана: 3
бодова: 18
850
K1 Истраживање креативности у сфери музике – процес заједничког свирања у клавирском дуу
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 3
бодова: 20
851
K1 Клавирска кефалица – почетна школа за клавир
Музичка школа - Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
852
K1 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
853
K1 Клавирски свет Сергеја Рахмањинова и руских савременика
Земун Арт Клуб, Земун
дана: 3
бодова: 24
854
K1 Компаративне технике методике класичног балета са основом на Ваганова техници
Балетска школа "Димитрије Парлић", Панчево
дана: 2
бодова: 12
855
K1 Корeлативно проучавање музичких и других уметничких дела применом кибернетског модела
МШ „Стеван Мокрањац“, Краљево
дана: 3
бодова: 18
856
K1 Корак ка култури
Удружење "Млади и игра", Суботица
дана: 3
бодова: 24
857
K1 Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем образовању
Музеј савремене уметности, Београд
дана: 1
бодова: 8
858
K1 Креативни приступ настави ликовне културе у складу са образовним стандардима
Едукација за 21. век, Београд
дана: 1
бодова: 8
859
K1 Ликовно је и...
Учитељско друштво Лесковац, Лесковац
дана: 3
бодова: 20
860
K1 Луткарство у настави и ваннаставним активностима
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
861
K1 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
862
K1 Методолошки принципи у организацији часа и самосталном раду ученика
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун, Београд
дана: 3
бодова: 24
863
K1 Могућности примене различитог дидактичко-методичког приступа у раду на музичком описмењавању
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
864
K1 Мултимедијална музичка радионица
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун
дана: 2
бодова: 16
865
K1 Од метода у настави до школског форум позоришта: драма унапређује кључне образовне компетенције
Установа културе градске општине Стари град "Пароброд", Београд
дана: 2
бодова: 16
866
K1 Од песме до нота
Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд
дана: 3
бодова: 24
867
K1 Организација наставе музичке културе у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
868
K1 Папирна чаролија
Форум београдских основних школа, Београд
дана: 2
бодова: 12
869
K1 Педагошки аспекти литературе за клавирски дуо
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
870
K1 Плес рукама – оригами, будимо исти и никада сами
Центар за стручно усавршавање, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
871
K1 Популарна музика као интегрални део савремене културе
Удружење композитора Србије, Београд
дана: 1
бодова: 7
872
K1 Припрема дела за јавно извођење у настави виолончела и камерне музике
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
873
K1 Припрема и реализација школске приредбе
ОШ "Јован Дучић", Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
874
K1 Припрема ученика за јавни наступ – психолошки и средински чиниоци успешности
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
875
K1 Рад на интерпретацији композиција различитих стилова у настави клавира
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Земун
дана: 2
бодова: 16
876
K1 Развој методике наставе музичке културе у основним и средњим школама у Србији
Удружење музичких и балетских педагога, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
877
K1 Развој пијанизма и клавирске технике
Заједница музичких и балетских школа Србије, Земун
дана: 2
бодова: 16
878
K1 Ритмички и мелодијски диктати у основној и средњој музичкој школи
Земун Арт Клуб, Земун
дана: 2
бодова: 16
879
K1 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
Удружење "Пријатељи деце општине Нови Београд", Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
880
K1 Савремени уџбеник и приручник ликовне културе (дидактичко-методички аспекти)
Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
881
K1 Семинар за руководиоце тамбурашких оркестара
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
882
K1 Семинар за хоровође и вође малих ансамбала
Музичка школа - Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 12
883
K1 Синтетичко слушање музике
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
884
K1 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 6
885
K1 Специјалистички семинар за диригенте хорова
Завод за културу Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
886
K1 Теоријско-аналитички приступ уметности фразирања
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 8
887
K1 Технички проблеми и решења у вокалној педагогији
Заједница музичких и балетских школа Србије, Земун
дана: 3
бодова: 24
888
K1 Традиционални инструменти у Србији
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 3
бодова: 18
889
K1 Тумачење старих симбола – фарбање на традиционалан начин – предлози за практичну наставу
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 3
бодова: 20
890
K1 Увод у етнокореологију (студије традиционалног плеса)
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
891
K1 Улога педала у тонском обликовању дела за клавир кроз све епохе
Музичка школа "Михаило Вукдравић", Шабац
дана: 2
бодова: 16
892
K1 Уметничка дела у дечијем свету – школа
Основна школа "20. октобар", Нови Београд
дана: 3
бодова: 18
893
K1 Уметничке и занатске радионице из народне традиције
Удружење Хоби Арт, Земун
дана: 3
бодова: 24
894
K1 Умеће свирања на виолини од учионице до сцене
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
895
K1 Установе културе у функцији образовања по моделу едукативног програма – Завичајни појмовник
Завичајни музеј Књажевац, Књажевац
дана: 1
бодова: 6
896
K1 Учитељи у свету линија, боја и облика
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
897
K1 Хорско дириговање – анализа партитуре, мануелна техника, проба хора и интерпретација хорског дела
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 6
898
K1 Црквена музика у настави музичке културе
Креативни клуб Едуко, Сремски Карловци
дана: 3
бодова: 20
899
K1 Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељењским хором
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 6