logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СТРАНИ ЈЕЗИК


рбКомпетенцијеНазивТрајање
806
K1 Cambridge Summer School
Дата Дидакта, Београд
дана: 3
бодова: 24
807
K1 E-learning и Blended learning у настави немачког језика
Гете институт (GOETHE Institut), Београд
дана: 3
бодова: 24
808
K1 E-learning у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
809
K1 Eвалуација и сертификација у настави француског језика
Дата Дидакта, Београд
дана: 1
бодова: 8
810
K1 Oxford Professional Development
Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 6
811
K1 Oxford Teachers' Academy
Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
812
K1 Schule im Wandel (Школа у променама)
Гете институт (GOETHE Institut), Београд
дана: 3
бодова: 24
813
K1 TKT програм (Teaching Knowledge Test Essentials) припремни курс за полагање испита из методике наставе енглеског као страног језика
Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
814
K1 Variety as the Spice of ELT
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
815
K1 Аутономија наставника и ученика у настави страних језика
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
816
K1 Електронски речници у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 1
бодова: 8
817
K1 ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика
Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Београд
дана: 2
бодова: 16
818
K1 Ефикасно оперативно планирањe наставе немачког језика кроз унапређивање компетенција наставника
Дата Дидакта, Београд
дана: 1
бодова: 8
819
K1 Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса
Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
820
K1 Зимска школа: годишњи семинар за стручно усавршавање наставника и професора руског језика
Славистичко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
821
K1 Интерактивна настава француског језика као страног
Филозофски факултет, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
822
K1 Ка бољем разумевању (5) – модул 1
Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
823
K1 Комуникативни приступ и савремене методе рада са текстом у настави руског језика
Дата Дидакта, Београд
дана: 1
бодова: 8
824
K1 Континуирано усавршавање професора француског језика
Удружење професора француског језика Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
825
K1 Креативна настава класичних језика
Асоцијација за класичне студије Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
826
K1 Моја учионица 2 – Oспособљавање наставника да коришћењем својих знања и умећа прилагоде наставу својој учионици
Оксфорд Центар д.о.о., Београд
дана: 2
бодова: 15
827
K1 Невербална комуникација у настави страних језика и невербални елементи у релевантним врстама текста
Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
828
K1 Педагошка радионица за професоре француског језика
Удружење професора француског језика Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
829
K1 Практична примена медицинских стручних термина на енглеском у настави и свакодневном животу
Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
830
K1 Развијање усменог изражавања у настави енглеског језика
Дата Дидакта, Београд
дана: 1
бодова: 8
831
K1 Речник као наставно средство у настави енглеског и немачког језика
КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
832
K1 Тестирање и евалуација у настави италијанског језика
Филолошки факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
833
K1 Тестирање и провера постигнућа ученика у настави немачког језика
Гете институт (GOETHE Institut), Београд
дана: 3
бодова: 24
834
K1 Увођење и примена савремених ИТ и нових аудиовизуелних наставних средстава
Оксфорд Центар д.о.о., Београд
дана: 2
бодова: 15