logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
774
K1 Oд открића до дефиниције – збирне и градивне именице
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 12
775
K1 Активна настава српског језика и књижевности
Филолошка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
776
K1 Акценат – Учењем акцента до вишег нивоа говорне културе
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
777
K1 Електронским учењем до креативне наставе
Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка
дана: 3
бодова: 24
778
K1 Иновације у настави књижевности
Филолошки факултет Универзитета у Београду Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 1
бодова: 7
779
K1 Иновације у настави српског језика
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 1
бодова: 8
780
K1 Интерпункција реченице у српском језику
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 1
бодова: 8
781
K1 Језик и комуникација у школама на подручју призренско-тимочког дијалекта
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
782
K1 Ка савременој настави српског језика и књижевности II
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
783
K1 Кажи правилно — неговање говорне културе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
784
K1 Комплексна метода у настави почетног читања и писања
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
785
K1 Лако из четвртог у пети разред
Удружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво - Сврљиг, Сврљиг
дана: 3
бодова: 20
786
K1 Лексичко-силабички модел у настави акцената
Филолошка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
787
K1 Методички приступ oбради граматике у млађим разредима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 15
788
K1 Методички приступ oбради књижевности у млађим разредима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 15
789
K1 Мотивисање ученика за читање књижевних дела
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
790
K1 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области Српски језик и књижевност
Регионални центар за таленте БЕОГРАД 2, Београд
дана: 1
бодова: 8
791
K1 Републички зимски семинар
Друштво за српски језик и књижевност Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
792
K1 Речи у круговима живота – методички приступ лексици
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
793
K1 Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
дана: 3
бодова: 20
794
K1 Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу
КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
795
K1 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
796
K1 Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних 2
Савез славистичких друштава Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
797
K1 Семинар српске језичке културе
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 3
бодова: 24
798
K1 Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
799
K1 Српски правопис у наставној пракси
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
800
K1 Стваралачке активности у настави књижевности
Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
801
K1 Стваралачки приступ часовима српског језика
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
802
K1 Структура и форма писаних и усмених облика изражавања у настави и ваннаставним активностима
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
803
K1 Тумачење драмског дела у настави
Издавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Београд
дана: 1
бодова: 8
804
K1 Функционална писменост
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
805
K1 Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижевности
КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8